on Thursday, 13 September 2012
Mahinda Rajapaksha International Stadium, Hambantota, Sri Lanka.
Mahinda Rajapaksha, International Stadium, Hambantota, Sri Lanka.
Mahinda Rajapaksha International Stadium
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy, Sri Lanka.
Pallekele International Cricket Stadium, Kandy, Sri Lanka.
Pallekele International Cricket Stadium
R. Premadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka.
R. Premadasa Stadium, Colombo, Sri Lanka.
R. Premadasa Stadium